Propellerads
1
گزینه ای برای | آیتونز جهان بهترین ساده ترین است سازماندهی و اضافه کردن به رسانه های دیجیتال خود مجموعه ای. در صورتی که شما یک روتر قدیمی تر با محدود قابلیت پهنای باند، جریان خود را ابزار نه را دریافت تمام پهنای باند آن نیازهای . این به ویژه از اتصالات WiFi، که نیز خواهد شد به مشکل ساز به علت دخالت از مختلف بی سیم دستگاه در اقامت . اگر روتر است بزرگتر از سه سال منسوخ و نیاز به جریان ویدئو، فکر می

Comments

Who Upvoted this Story